8.7 C
Kraków
wtorek, Luty 18, 2020

Nowy jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) oraz zmiany wynikające z...

082013sejmUstawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

lead-20d6ba4bbe3cec83e09a1fce7a1e458cRozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.