Projekty aktów prawnych

 
Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.
 
W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.