-6 C
Kraków
czwartek, Styczeń 24, 2019

Kilka etatów a koszty uzyskania przychodu

Kwota kosztów uzyskania przychodów, które podatnik - osoba fizyczna pracująca w kilku przedsiębiorstwach - może odliczyć od przychodu zależy od liczby źródeł uzyskanego dochodu....

MRPiPS: Nie można ograniczać swobody nawiązywania umów

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wyniki kontroli w sprawie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W I półroczu 2018 r....

Zatrudnienie na kilku etatach a kwota wolna od podatku

Na podstawę opodatkowania składa się suma dochodów uzyskanych ze wszystkich źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, w tym ze stosunku pracy. Osiągnięcie rocznego dochodu (podstawy...

Dłuższe urlopy ojcowskie?

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miałby trwać cztery miesiące i gwarantowałby prawo do pobierania odpłatności w wysokości 80 proc. ostatnich...

MS: Niewypłacenie wynagrodzenia a odpowiedzialność karna pracodawcy

Sporą grupę wśród wszystkich pracujących w Polsce stanowią pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Ich status jest zdecydowanie gorszy niż pracowników...

Podwyższone koszty dla pracowników naukowych

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawych...

MRPiPS: klasyfikacja umów cywilnoprawnych dla celów składkowych

Właścicielka szkoły językowej odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nakazał jej zapłacić za ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez nią lektorów języka angielskiego oraz...

Ulga rehabilitacyjna a wydatki na suplementy diety

Niepełnosprawny podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć...

Zgłoszenie/wyrejestrowanie członków rodziny pracownika

Od 1 stycznia 2019 r. w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy będzie możliwe zgłoszenie rejestracji lub wyrejestrowania pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Czy...

Jeśli nie renta rodzinna to co?

Przepisy regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej zawarte są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

Najnowsze artykuły