-0 C
Kraków
poniedziałek, Styczeń 27, 2020

Podatki 2020: wzrost limitu jednorazowej amortyzacji

Zakres skorzystania z jednorazowej amortyzacji oraz podmioty do tego uprawnione określone zostały w art. 22k ust. 7 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym...

Podatki 2020: wyższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Możliwość opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów Podstawową formę opłacania podatku od dochodów z działalności gospodarczej określono w przepisach ustawy z dn. 26.07.1991 r. o...

Podatki 2020: ile wynosi limit dla „małego podatnika”

Zgodnie z ustawą z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), dalej „u.p.d.f.,...

Podatki 2020: wyższy limit dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości

Zgodnie z zapisem art. 24a ust. 4 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387,...

Podatki 2020: nowa skala podatkowa i wyższe KUP

Od 1 stycznia 2020 r. zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (dalej KUP), o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT wzrosły ponad dwukrotnie. Do tej...

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych – wyjaśnienie MF

Nowy wzór informacji PIT–11(25), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1...

Do 31 stycznia PIT-11 można przesyłać wyłącznie w najnowszej wersji

Ograniczenie stosowania różnych wersji formularza ma zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2019 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy. Możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (np....

Podatki 2020: zmiana terminu złożenia PIT za 2019 rok

Jak przypomina resort finansów, wszystkie zeznania PIT za 2019 rok będzie można złożyć od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą...

Zaniechanie poboru PIT od niektórych dochodów uzyskanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia

Z dniem 28 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy rozp. Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku...

Do 31 grudnia rolnicy mogą złożyć wniosek o nieobliczanie PIT przez KRUS

Kasa informuje, że emeryt/rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2019 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) – powinien przed zakończeniem...

Najnowsze artykuły