Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty.
W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.