10.1 C
Kraków
poniedziałek, Grudzień 16, 2019

Trzynasta emerytura co rok z urzędu – jest już projekt ustawy

Projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku,...

Wzrosła liczba emerytów i rencistów

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 9261,7 tys. osób i była o 0,8% większa niż przed rokiem....

Senat chce zmiany przepisów dotyczących emerytur kobiet z rocznika ‘53

Senacki projekt jest kontynuacją projektu opracowanego przez Senat pod koniec poprzedniej kadencji, którym jednak nie zajął się Sejm. Celem zmian jest to, aby zgodnie...

ZUS: sytuacja finansowa FUS zadowalająca mimo wypłaty 13. emerytury

W ujęciu rok do roku po stronie dochodowej nastąpił dynamiczny wzrost przypisu składek o 9%, spowodowany wysokim wzrostem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (2,8%) oraz...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2019 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z z 2019 r. poz. 300, ze zm.), przy ustalaniu...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2019 roku

Jak wynika z komunikatu, kwoty te wyniosły odpowiednio: 40 638,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2019...

Znamy już limit wpłat na IKZE w 2020 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808)...

Wysokość wpłat na IKE w 2020 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808) wpłaty dokonywane na...

Pracownicze Plany Kapitałowe – poradnik dla pracownika

Jednym z ważnych elementów wdrożenia PPK jest obowiązek informacyjny wobec pracowników. Oznacza to, że należy udzielić pracownikom obszernych informacji na temat nowego sposobu oszczędzania...

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 5 krokach

Praktycznie do końca roku pracodawcy muszą utworzyć w zakładach pracy Pracownicze Plany Kapitałowe. Aby wdrożenie PPK przebiegło sprawnie przygotowaliśmy dla Państwa darmowy e-book "Wdrożenie...

Najnowsze artykuły