28.3 C
Kraków
sobota, Sierpień 8, 2020

Sprawozdanie z działalności PIP w 2019 r.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2019 roku. Wynika z niego, że w ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 73 tys. kontroli,...

Kodeks pracy 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie...

Jednolite przepisy płacowe dla pracowników jednostek resortu sprawiedliwości

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2020 r. pod pozycją 1277 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26.06.2020 r., w załączniku do którego został...

Jednolite przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach działających w zakresie rolnictwa

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 2020 r. pod pozycją 1266 opublikowano jednolite przepisy płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach działających w...

Wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej – zmiany w regulacjach wykonawczych

Z dniem 22 lipca br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych określających zasady wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zmiany, o...

Zawieszenie obowiązków pracodawcy dotyczących ZFŚS – rozwiązania przewidziane w Tarczy 4.0

Obowiązująca od dnia 24 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19...

Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy – nowe rozwiązania wynikające z Tarczy 4.0

Z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym...

Aktualne przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych ochrony zdrowia

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2020 r. pod pozycją 1237 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 29 czerwca 2020 r., w załączniku do...

Odprawy, odszkodowania i inne świadczenia wypłacane przez pracodawcę – ograniczenie wysokości w okresie epidemii

W okresie stanu epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów lub istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub...

Zaległe urlopy w okresie epidemii – większe uprawnienia pracodawców

Pracodawca – w okresie epidemii – będzie mógł jednostronnie udzielić pracownikowi zaległych urlopów wypoczynkowych, zaś pracownik będzie zobowiązany podporządkować się decyzji pracodawcy – takie...

Najnowsze artykuły