-0 C
Kraków
poniedziałek, Styczeń 27, 2020

Urlopy rodzicielskie w 2019 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało ubiegły rok, biorąc pod uwagę uprawnienia rodzicielskie. Od stycznia do grudnia 2019 r. z urlopów dla rodziców skorzystało...

Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020 roku?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba wykazać odpowiedni staż zatrudnienia. Wysokość zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku. Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020...

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy – weszły w życie...

Z dniem 17 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń...

Zmiana w przepisach płacowych dla pracowników sektora skarbowego

Z dniem 24 stycznia br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych sektora skarbowego. Wspomniana powyżej nowelizacja...

Czy pracodawca może zawrzeć w umowie o pracę postanowienia odmienne od uregulowań zawartych w...

Kodeks pracy szczegółowo reguluje zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników, a także pracodawców. Czy możliwe jest zawarcie w umowie o...

Nowe jednolite przepisy dotyczące cudzoziemców

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2020 r. pod pozycją 35 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Nowa Rada Nadzorcza PFRON powołana

W piątek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołano członków Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023. Jej prezesem został Paweł Wdówik, sekretarz stanu...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do...

Wynagrodzenie minimalne 2020

Od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrosła...

Czas pracy 2020

Czas pracy to, zgodnie z formułą wyrażoną w art. 128 § 1 k.p., czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy...

Najnowsze artykuły