14.4 C
Kraków
wtorek, Maj 26, 2020

MRPiPS: pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to...

Postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej w 2020 r.

Z dniem 16 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w...

Dofinansowanie z FGŚP – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania...

Zezwolenia na pracę – zmiany wynikające z Tarczy 3.0

Obowiązująca od dnia 16 maja br. ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z...

Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia – zmiany wynikające z Tarczy 3.0

W ramach obowiązującej od dnia 16 maja br. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w...

Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie...

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 30.04.2020 r., w załączniku do...

Kiedy bezrobotny nie otrzyma zasiłku

Pracownik, którego zatrudnienie ustało, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy nie zawsze uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby dostać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełniać...

Najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. pod pozycją 830 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.05.2020 r., w załączniku do...

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe niektórych z nas uległo zmianie. Do czego...

Najnowsze artykuły