-1 C
Kraków
niedziela, Grudzień 16, 2018

Kodeks pracy – zmiany wynikające z nowelizacji Prawa oświatowego

Z dniem 1 września 2019 r. wejdą w życie – z licznymi wyjątkami – modyfikacje prawne wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2018...

Oświadczenie składane przez pracownika nadzorującego lub wykonującego czynności kontrolne – nowela ustawy o PIP

Z dniem 22 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z...

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2018 r. pod pozycją 2288 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.11.2018 r., w załączniku do...

Zmiany w Kodeksie pracy wynikające z nowej ustawy o PPK

Z dniem 1 stycznia 2019 r., wejdą w życie – z wyjątkiem kilku zapisów – przepisy nowej ustawy z dnia 4 października 2018 r....

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniu integracyjnym?

Kodeks pracy nie reguluje kwestii spotkań i wyjazdów integracyjnych. Przede wszystkim należy zauważyć, że są one organizowane najczęściej poza godzinami pracy pracowników, w dni...

Przepisy płacowe dla pracowników niektórych państwowych jednostek ochrony zdrowia

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2241 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego został...

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

W ramach rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek...

Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych

Przepisy Kodeksu pracy przewidują w określonych przypadkach zakazy pracy w godzinach nadliczbowych. Należy zauważyć, że przepisu art. 151 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy, dot....

Kiedy upłynie okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z przepisem art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie...

Minimalne wynagrodzenie za pracę – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2018 r. pod pozycją 2177 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego...

Najnowsze artykuły