14.5 C
Kraków
czwartek, Kwiecień 25, 2019

Koniec z profilowaniem pomocy dla bezrobotnych

Rezygnacja w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania –...

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2019 r. pod pozycją 669 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.03.2019 r., w załączniku do...

Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Zarówno Kodeks pracy, jak i niektóre ustawy, obejmują szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pewne grupy pracowników. Poniżej przedstawiamy, o jakie grupy pracowników chodzi. Ochrona...

Korzystanie z mobilności krótkoterminowej – nowe możliwości zatrudniania cudzoziemców

Już wkrótce, czyli 27 kwietnia br., wejdą w życie – z wyjątkami – przepisy ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy...

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – ogłoszono aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2019 r. pod pozycją 576 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.03.2019 r., w załączniku do...

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o...

Nowela ustawy o promocji zatrudnienia – rząd przyjął projekt zmian

W dniu 2 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Badania lekarskie kierowców – planowana zmiana przepisów

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania...

Dokumentacja pracownicza – ebook

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze...

Najnowsze artykuły