7.1 C
Kraków
wtorek, Luty 18, 2020

Pracownicy i okresowe badania lekarskie

„Czy pracodawca zlecający pracownikowi badania lekarskie, okresowe może od niego wymagać odrobienia godzin, w którym to badanie zostaje wykonywane, bądź wydać pracownikowi urlop mimo...

Jednokrotne obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika (indywidualny rozkład czasu pracy)

„Uprzejmie prosimy o przygotowanie opinii prawnej dot. zgodności z obowiązującym prawem wdrożenia przez zarząd załączonego zarządzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi. A czy wprowadzenie...

Czy możliwy jest masowy wyjazd pracujących w Polsce obywateli Ukrainy do Niemiec?

„Czy niemiecka straż graniczna może wydać zakaz wjazdu do Niemiec obywatelowi Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę Niemiec (paszport biometryczny, karta pobytu w Polsce) i...

Pracodawcy i BHP: Ocena ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym

„Prowadzę małe biuro projektowe, w którym zatrudniam 2 osoby do prac projektowych, biurowych. BHP-owiec powiedział, że muszę posiadać dokument ocena ryzyka na danym stanowisku...

Wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego

„Pracownik dnia 16.11.2018 r. dostarczył pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Po roku od dnia dostarczenia orzeczenia nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego....

Pracownicy: Zakończenie umowy o pracę, a ubezpieczenie zdrowotne

„Czy pracownikowi, któremu skończyła się umowa na czas określony i nie została przedłużona będzie mieć pełne ubezpieczenie zdrowotne przez 30 dni, czy aby być...

Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek na...

Minimalna pensja 2020 – ile „na rękę”?

Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Na jej wysokość mają wpływ koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek...

Nieruchomości: Wymogi świadczenia usług hotelarskich

„Jestem właścicielem domu jednorodzinnego, gotowego do zamieszkania, w pełni urządzonego (ukończony i wyposażony) i tak mam wpisane w warunki budowlane. Czy mogę wynająć dom...

Pracodawcy: Uzupełnienie wynagrodzenia pracownika – podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy wypadkowego

„Pracownik otrzymał wynagrodzenie za 14 dni lutego w wysokości 1.840,83, a za 1 dzień urlopu 151,75, miał obowiązek przepracować 20 dni. Na chorobowym przebywał...

Najnowsze artykuły