0.2 C
Kraków
czwartek, Styczeń 23, 2020

Zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie, z jednym wyjątkiem, zmiany w przepisach wykonawczych określających wzory dokumentów stosowane w zakresie ubezpieczeń społecznych. Powyższa...

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2020 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 21.01.2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym...

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2019 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

ZUS poinformuje przedsiębiorców o rozliczeniu e-składki

Z listu przekazanego przez ZUS każdy przedsiębiorca dowie się, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W...

Mała działalność gospodarcza – jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020 r.?

Jak informuje ZUS, w kalkulatorze wprowadzone zostały zmiany niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., takie jak: obowiązujący...

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) podstawą wymiaru składki...

Uwaga przedsiębiorcy! – Mały ZUS trzeba zgłosić do 8 stycznia

Nowelizacja uchwalona przez Sejm w dniu 12 grudnia poszerza rozwiązania tzw. „Małego ZUS-u” wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców...

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w I kw. 2020 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc: rolnika, małżonka, domownika – wynosi 42 zł miesięcznie, z tym że jeżeli rolnik,...

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT...

Mały ZUS plus – rząd przyjął projekt ustawy

Przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne (obejmują one obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie...

Najnowsze artykuły