15 C
Kraków
niedziela, Sierpień 18, 2019

Rośnie kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania  niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS...

Renta socjalna – nowa wersja przepisów

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i...

500+: od dzisiaj można składać wnioski w formie papierowej

Od dnia 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Po zmianie przepisów wnioski o to świadczenie mogą składać na pierwsze...

Świadczenia opieki zdrowotnej – nowy jednolity tekst ustawy

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

ZUS zmienia powiadomienia sms i e-mail dla pracodawców

Od 21 lipca 2019 roku w powiadomieniach zamieszczana będzie jedynie informacja na temat wystawienia lub anulowania zwolnienia. Nie będzie w nich natomiast danych ubezpieczonego...

Ustawa wypadkowa – nowy tekst jednolity

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce...

Od dzisiaj można składać wnioski o 500+ oraz wyprawkę 300+ dla uczniów

500 plus Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca 2019 r. Czas na złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie mają...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 28 czerwca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 601) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

TK: opiekunowie-renciści mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U....

500+ na pierwsze dziecko

Dzisiaj, tj. 17 czerwca kierownictwo resortu pracy rusza na cykl spotkań w regionach, podczas których podsumowany zostanie stan przygotowań samorządów do realizacji programu „Rodzina...

Najnowsze artykuły