-4.3 C
Kraków
środa, Grudzień 11, 2019

Ciąża i zaświadczenie o odbytej wizycie lekarskiej i brak zwolnienia z pracy

„Czy na podstawie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego wizytę lekarską pracownicy będącej w 19-tym tygodniu ciąży; pracodawca usprawiedliwia nieobecność w pracy? Czy też pracownica musi...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 18 listopada 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1130) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

O ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne?

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1830 zł miesięcznie, czyli 247 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

„Dobry start” – już tylko tydzień na złożenie wniosku

Już tylko tydzień został na złożenie wniosku w programie "Dobry star". Rodzic, który nie złoży wniosku do końca listopada musi wiedzieć, że pieniądze te...

Pomoc społeczna i decyzja organu w sprawie świadczenia wychowawczego

„Czy od 01.07.2019 r. do informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, przy jej uchyleniu (rezygnacja wnioskodawcy) wydaje się decyzję? Jeśli tak, to jak ma wyglądać...

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają...

Cudzoziemcy: Zasady przyznawania i wypłacania zasiłków (500+ i 300+)

„Jestem Ukrainką, mam 4 dzieci, już 1,5 roku czekam na decyzję o przedłużenie pobytu w Polsce. Jestem w Polsce już 7 lat, mam 5...

Rehabilitacja z ZUS coraz skuteczniejsza

Aż 90,5 tys. osób przeszło w 2018 r. rehabilitację leczniczą, którą Zakład oferuje w ramach tzw. prewencji rentowej. To o ponad 17,5 tys. więcej...

Bezumowny Brexit a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Wygaśnięcie uprawnień będzie dotyczyło turystów, osób odwiedzających państwo pochodzenia, osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w Wielkiej Brytanii, pracowników najemnych i osób samozatrudnionych,...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2019 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, w III kw. br. wyniosło 5150,15 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 7,56 zł, czyli o...

Najnowsze artykuły