Świadczenia chorobowe w 2023 roku – minimalna podstawa naliczania

13

W związku z opublikowaniem aktów prawnych określających kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku można już ustalić minimalną podstawę służącą do obliczenia świadczeń chorobowych w nadchodzącym roku.

Jak wiadomo, minimalna płaca w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie: od stycznia oraz od lipca. Spowoduje to zatem konieczność weryfikacji minimalnej podstawy ustalania świadczeń chorobowych w trakcie roku kalendarzowego.

Należy przypomnieć, że minimalna płaca stanowi podstawę do ustalenia minimalnej podstawy zasiłku chorobowego, jak również innych świadczeń przysługujących, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732).

Powyższa zasada dotyczy – oprócz zasiłku chorobowego – także:

  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku wyrównawczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego z tytułu pracy w pełnym wymiarze.

W myśl postanowień art. 45 i 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaminimalna  podstawa wyszczególnionych wyżej należności nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia.

W konsekwencji tego – najniższa podstawa tych świadczeń wyniesie w 2023 roku:

  1. 3 011,52 zł;
  2. 3 106,44 zł od dnia 1 lipca 2023 roku.

zxc