7.1 C
Kraków
wtorek, Luty 18, 2020

Można już składać PIT za 2019 rok

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT podatnicy – jak co roku – mogą skorzystać również z systemu e-Deklaracje i papierowych formularzy PIT,...

Ponad 5 milionów Polaków ma już profil zaufany!

e-Polak potrafi i korzysta z e-administracji! Dowody? Kolejny rekord profilu zaufanego. Ma go już ponad 5 milionów Polaków. W trakcie dnia otwartego w Ministerstwie...

Nowe przepisy ograniczające stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania, które będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji...

Kiedy KRUS nie rozliczy podatku dochodowego za emeryta/rencistę?

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww....

MF zachęca do udziału w akcji Głos płatnika

Będziemy zbierać pomysły i opinie, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe...

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2544), w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., zawiera następujące...

NSA: Dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - wykładnia prawa, jeśli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierzać do rozszerzenia gwarancji procesowych praw...

Mikroprzedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Od 01.02.2020 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić niższe składki ZUS liczone od dochodu za 2019 r. – warunkiem jest nieprzekroczenie progu 120 tys. zł...

Uwaga na fałszywe SMS-y dot. zaległości na mikrorachunku podatkowym

Administracja skarbowa nie jest nadawcą tych wiadomości. Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. Otwieranie linków zamieszczonych w takich wiadomościach oraz wysyłanie...

Nowy jednolity tekst ustawy o VAT

W jednolitym tekście ustawy o VAT uwzględniono zmiany wynikające z: czternastu nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2018 r. (Dz.U. poz. 2215), do października...

Najnowsze artykuły