14.5 C
Kraków
czwartek, Kwiecień 25, 2019

Rośnie zainteresowanie układami ratalnymi oferowanymi przez ZUS

W roku 2018 r. do ZUS wpływało średnio 5,9 tys. wniosków miesięcznie od dłużników o zawarcie układu ratalnego, czyli więcej niż w roku 2015...

Spółki: Zmiana osobowości prawnej firmy

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją mamę, chcielibyśmy założyć spółkę, w której ja jednoosobowo mógłbym podejmować decyzję i zaciągać zobowiązania np. w bankach...

RPO ws. blokowania rachunków bankowych firm bez zawiadomienia

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich blokada rachunku bankowego firmy, w związku z podejrzeniem wykorzystywania działalności banku do wyłudzeń skarbowych, powinna być poprzedzona zawiadomieniem. RPO wystąpił...

170 mln zł na innowacje dla firm w Polsce Wschodniej

To już kolejny konkurs z pulą dedykowaną innowacyjnym projektom w średnich miastach w Programie Polska Wschodnia. - Realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Pakiet dla...

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 za 2018 r.

Minister Finansów wydłużył termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r. Wspomniane rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po...

Konsumenci: Rękojmia przy sprzedaży, a indywidualne zamówienie

„Dnia 21.03.2018 roku kontrahent otrzymał zakupione 4 lustra z podświetleniem ledowym. Lustra zakupił wg indywidualnego projektu przesłanego drogą mailową. Całość została zaakceptowana, nie wnosił...

Sprawozdania finansowe – ważne terminy

W związku z pytaniami dotyczącymi terminu sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa...

Spółki: E-sprawozdania finansowe

„Czy spółka (jednostka mikro, zarejestrowana w Polsce na potrzeby VAT-u) ma obowiązek sporządzenia sprawozdania w formie elektronicznej? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinno ono...

Spadła liczba kontroli ZUS

Wprowadzone w 2017 r. przepisy zmieniły zasady typowania firm do rutynowych kontroli ZUS. W ich wyniku Zakład prowadzi kontrole w przedsiębiorstwach, w których istnieje...

Naruszenie umowy o dostawę oprogramowania i program autorski

„Czy w umowie o dostawę oprogramowania powinny znaleźć się zapisy tego typu, cyt.: - „3. Jeżeli w trakcie opracowywania Systemu okaże się, iż późniejsze jego...

Najnowsze artykuły