11.2 C
Kraków
piątek, Październik 18, 2019

Trwają prace nad nowelizację ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Celem projektowanej nowelizacji jest optymalizacja procesów inwestycyjnych poprzez: usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności, które pojawiły się w interpretacji przepisów w pierwszym...

Kontrowersyjne zapisy w umowie zlecenia

„Proszę sprawdzić podpisaną moją umowę, wydaje mi się jednostronnie obciążona obowiązkami. Moim zdaniem brak numeru jest niedopuszczalny. Proszę o opinię.” W pierwszej kolejności zwraca uwagę...

Czy możliwa jest zmiana numeracji faktur w trakcie roku podatkowego?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT faktura powinna zawierać dane nabywcy, zbywcy, numer, datę sprzedaży, cenę jednostkową towaru bądź usługi, podstawę opodatkowania, stawkę podatku,...

Faktura bez VAT – czy konieczne jest wskazanie podstawy zwolnienia?

Co do zasady, przedsiębiorca, zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z VAT, ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji określającej podstawę prawną zwolnienia. Nie zawsze jednak wskazanie...

Nowe przepisy w sprawie ograniczenia zatorów płatniczych

Z początkiem stycznia 2020 roku, wejdą w życie rozwiązania wprowadzone na mocy ustawy z dn. 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu ograniczenia zatorów...

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dodatkowo spełniają następujące warunki: zamknęli jeden...

Jakie elementy powinna zawierać faktura?

Kwestię elementów składowych faktury precyzuje przepis art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura powinna zawierać m.in.: datę wystawienia, kolejny numer nadany...

Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po ulgę B+R

Ulga B+R jest rozwiązaniem wprowadzonym przez tzw. ustawy o innowacyjności na przestrzeni lat 2016 – 2017, zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki....

Pas startowy dla początkujących przedsiębiorców – zobacz, z jakich rozwiązań możesz skorzystać

Obecnie młodzi przedsiębiorcy skorzystać mogą z wielu rozwiązań, ułatwiających początkowe prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na znaczne obniżenie kosztów, związanych z koniecznością...

Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła...

Najnowsze artykuły