Protokół powypadkowy – będzie nowy wzór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i...

Ustawa o systemie ocen zgodności – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 155 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2018 r., w załączniku do...

Państwowa Inspekcja Sanitarna – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 59 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.12.2018 r., w załączniku do...

Zima – napoje i posiłki profilaktyczne

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie...

Ułatwienia w zakresie szkoleń bhp oraz tworzenia służby bhp – nowela Kodeksu pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie – z kilkoma wyjątkami – ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych...

BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 lutego 2019 r., wejdą w życie przepisy nowego rozp. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) z...

Monitory ekranowe i rekompensata za okulary

„Czy praca przy obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) wyposażonych w monitory ekranowe o przekrojach od 12 do 21” winna być traktowana na równi z pracą...

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz kształcenia – nowe przepisy dla uczelni

W związku z wejściem w życie – z dniem 1 października br. – nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o...

Przyczyny wypadków przy pracy

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest organizacja pracy i kultura bezpieczeństwa. Każdy wypadek przy pracy jest wynikiem jednego wydarzenia, ale...

Poszkodowani w wypadkach przy pracy

Jak podał GUS w 2017 r. zarejestrowano 88330 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 270 osób w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym oraz...

Najnowsze artykuły