-0 C
Kraków
poniedziałek, Styczeń 27, 2020

Przepisy prawa pracy i normy BHP

„Nadleśnictwo udostępnia leśniczym kancelarie w leśniczówkach. Pracodawca nie zapewnia osobnego licznika, oraz nie zapewnia innej obsługi do utrzymania porządku wokół kancelarii jak i w...

Zmiany w imiennych raportach i deklaracjach rozliczeniowych dla przedsiębiorców

Z dniem 1 lutego br. wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych – tym razem chodzi o wzory imiennego raportu...

Urlopy rodzicielskie w 2019 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało ubiegły rok, biorąc pod uwagę uprawnienia rodzicielskie. Od stycznia do grudnia 2019 r. z urlopów dla rodziców skorzystało...

Wzrosła składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w...

Zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie, z jednym wyjątkiem, zmiany w przepisach wykonawczych określających wzory dokumentów stosowane w zakresie ubezpieczeń społecznych. Powyższa...

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2020 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 21.01.2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym...

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2019 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020 roku?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba wykazać odpowiedni staż zatrudnienia. Wysokość zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku. Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020...

ZUS poinformuje przedsiębiorców o rozliczeniu e-składki

Z listu przekazanego przez ZUS każdy przedsiębiorca dowie się, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W...

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy – weszły w życie...

Z dniem 17 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany w rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń...

Najnowsze artykuły