Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Jednym z kluczowych zagadnień uregulowanych w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji...

Wzory deklaracji składanych PFRON – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2019 r. pod pozycją 172 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.01.2019 r., w załączniku do którego został...

Rekordowe tempo wysyłki PIT

Już 12 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał ostatnią partię blisko 354 tys. dokumentów PIT. Oznacza to, że dotrą one do klientów ZUS do najbliższego...

Od marca 2019 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia...

Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

W zależności od stażu pracy pracownikowi co do zasady przysługuje w trakcie roku kalendarzowego 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, chyba że jest objęty...

Zatrudnienie socjalne – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2019 r. pod pozycją 217 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o...

Jak dobrze mieć sąsiada

ZUS pierwszy raz opublikował obszerne opracowanie dotyczące imigrantów w Polsce. Wynika z niego, że imigranci zarabiają mniej niż obywatele naszego kraju. Dodatkowo wśród przebywających...

Protokół powypadkowy – będzie nowy wzór

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i...

Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz zabezpieczenie...

W przepisach par. 7 oraz 8 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)...

PIP apeluje do pracodawców o szczepienia ochronne przeciw odrze

W związku ze stwierdzonym w ostatnim czasie wzrostem liczby przypadków odry w Polsce, Główny Inspektor Pracy apeluj do pracodawców i przedsiębiorców o podjęcie działań...

Najnowsze artykuły