Cyfryzacja procesu budowlanego

7

Teraz książkę obiektu budowlanego oraz dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online. A od czerwca ruszy System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. To kolejne etapy cyfryzacji procesu budowalnego.

– Połączenie narzędzi cyfrowych podnosi produktywność pracy na budowie i przyśpiesza finalny efekt tej pracy, a przy tym zmniejsza koszty. Wychodzimy zatem naprzeciw oczekiwaniom obywateli i branży. Projektujemy proste rozwiązania i udostępniamy je bezpłatnie – zaznacza minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Książka w wersji elektronicznej (c-KOB)

Od 1 stycznia działa system c-KOB, który gromadzi i pozwala udostępniać kompleksowe dane o nieruchomości np. odpowiednim służbom. Aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest bezpłatna wersja mobilna na smartfony. Od 2027 r. możliwość stosowania elektronicznej książki zostanie zastąpiona obowiązkiem. 

C-KOB to korzyść dla właścicieli i zarządców nieruchomości. To m.in.:

 • Pełna kontrola nad aktualnością przeglądów.
 • Funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych.
 • Szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca.
 • Łatwa edycja danych.
 • Automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom.
 • Niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów.
 • Niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca dokonuje wpisów w zakresie:

 • Informacji o obiekcie budowlanym.
 • Informacji o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego.
 • Informacji o przeprowadzanych kontrolach.
 • Ekspertyz i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego.
 • Robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania.
 • Katastrofy budowlanej.
 • Decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej dotyczących obiektu budowlanego.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)

Od 27 stycznia br. w wersji on-line dostępny jest również Dziennik Budowy. Od 2030 r. będzie obowiązek stosowania tylko elektronicznego Dziennika. Aplikacja jest darmowa do pobrania. 

– Na placu budowy często występują trudne warunki pracy, więc aplikacja jest prosta w obsłudze i zawsze dostępna. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu i stałego dostępu do Internetu – wskazuje minister Waldemar Buda.

Dziennik budowy zakładany jest przez inwestora po otrzymaniu pozwolenia na budowę. System EDB powstał przede wszystkim dla niego. Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta, w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy.

Po otrzymaniu dziennika może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie, a są nimi kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mają oni dostęp do elektronicznego dziennika budowy, tzn. mogą dokonywać w nim wpisów. W szczególności dotyczy to kierownika budowy, który posiada dodatkowe uprawniania i jest tak naprawdę osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. To właśnie pod kątem kierownika budowy została przygotowana prosta w obsłudze i ergonomiczna, mobilna wersja systemu EDB.

– EDB to bardzo bezpieczny system. Daje pełną kontrolę nad przebiegiem całego procesu. Gromadzi wszystkie istotne zdarzenia i informacje o przebiegu robót budowlanych – podkreśla Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego.

System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)

W kolejnym etapie cyfryzacji w budownictwie przygotowujemy wrota do wszystkich systemów, które wdrażamy – SOPAB. System będzie centralną platformą wymiany danych w obszarze budownictwa.

– System, tak jak wszystkie pozostałe inicjatywy, realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy z MRiT. Uruchomienie Systemu zaplanowaliśmy na koniec czerwca bieżącego roku. Projekt to nie tylko budowa narzędzia informatycznego – w ramach tej inicjatywy urzędy otrzymają dodatkowo sprzęt informatyczny i kompleksowe szkolenia oraz wsparcie – informuje Waldemar Buda.

SOPAB to nowy i uproszczony standard obsługi obywateli i pracy urzędników zaangażowanych w proces inwestycyjny. Główne funkcjonalności systemu w jego I wersji obejmą:

 • Gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji.
 • Tworzenie historii sprawy i wymiana między organami.
 • Automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB.
 • Prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa.
 • Gotowe wzory pism.
 • Połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo.
 • Publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach

– Zakładany efekt to usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a także oszczędność czasu dla Inwestorów oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju – wskazuje Dorota Cabańska.

Poprzednie etapy transformacji cyfrowej

W 2020 r. uruchomiliśmy, dzięki zaangażowaniu i pracom po stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, I etap cyfryzacji procedur budowlanych – udostępniliśmy serwis
e-Budownictwo, który jest oficjalną, rządową aplikacją dla inwestora do składania wniosków w procesie budowlanym.

Od lipca 2021 r. inwestor może już złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym w postaci elektronicznej. Na platformie zamieszczane są kolejne formularze. Dziś jest ich 26, a do najpopularniejszych należą m.in. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) czy zgłoszenie robót budowlanych (PB-2).

Także od lipca 2021 r. inwestor może już złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym w postaci elektronicznej.

Natomiast od sierpnia 2022 r. działa nowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (e-CRUB). Użytkownicy mogą w łatwy sposób sprawdzić kwalifikacje i uprawnienia inżyniera oraz projektanta, tak inwestorzy jak i urzędnicy.

MRiT