Trzecia rata z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków wcześniej na kontach JST

14
  • 9 grudnia br. na rachunki bankowe JST Ministerstwo Finansów przekazało trzecią ratę dodatkowych dochodów JST w wysokości blisko 4.557,7 mln zł.
  • To o 3 tygodnie wcześniej niż pierwotnie planował resort.
  • Łącznie JST otrzymały prawie 13,7 mld zł.

9 grudnia br. przekazano do JST ostatnią ratę dodatkowych dochodów w wysokości blisko 4.557,7 mln zł z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT. 

Środki w kwocie prawie 13,7 mld zł samorządy otrzymały na mocy nowelizacji ustawy o dochodach JST.

Środki te są znaczącym wsparciem JST w realizacji ich zadań. Samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. Mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotne obecnie zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Pierwsza rata dodatkowych dochodów została przekazana do samorządów 7 października br., zaś drugą ratę przekazano 10 listopada.

MF