Dochody UE z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne spadły w 2020 r.

27

W 2020 r. dochody z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne spadły w UE o 215 mld euro w porównaniu z 2019 r. i wyniosły 5 531 mld euro. To pierwszy spadek od 2009 roku.

Ogólny stosunek podatków do PKB, oznaczający sumę podatków i składek netto na ubezpieczenia społeczne jako procent produktu krajowego brutto (PKB), wyniósł w UE 41,3% w 2020 r., co stanowi wzrost w porównaniu z 2019 r. (41,1%).

Najwyższy stosunek podatków do PKB w Danii, Francji i Belgii

Stosunek podatków do PKB różnił się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich w 2020 r., przy czym najwyższy udział podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w procencie PKB odnotowano w:

  • Danii (47,6%),
  • Francji (47,5%) i
  • Belgii (46,2%).

Na przeciwległym krańcu skali najniższe wskaźniki odnotowały:

  • Irlandia (20,8%) i
  • Rumunia (27,2%).

Eurostat