Raport KE: Polska redukuje lukę VAT

20
  • Komisja Europejska przedstawiła coroczny raport – „VAT GAP in the EU – Report 2022”,który pokazuje wstępne dane dotyczące luki VAT w krajach UE.
  • Jak wskazuje KE w 2020 r. luka VAT zmniejszyła się o 1,4 pkt. w stosunku do 2019 r., jest to poprawa spójna z szacunkami MF z kwietnia br.
  • Polska należy do europejskiej czołówki w obniżaniu luki VAT pomiędzy latami 2016-2020. To głównie zasługa wdrażania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy.

Jak pokazuje raport w 2020 r. w Polsce luka VAT osiągnęła poziom 11, 3 %, co plasuje nas w europejskiej czołówce krajów UE najszybciej redukujących lukę VAT w latach 2016-2020. Duża w tym zasługa konsekwentnych działań Ministerstwa Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową. Pomiędzy latami 2016-2020 wg. danych KE w Polsce nastąpił spadek luki VAT o ponad 9 pkt. proc.

Dane szacunkowe MF

Zgodnie z dokumentem „Program Konwergencji – aktualizacja 2022” szacowany poziom luki VAT w 2020 r. wynosi 10,4 % (a zatem KE oszacowała ją niewiele wyżej bo o 0,9 pkt. proc.), a w 2021 r. – wg krajowych szacunków spadła do 4,3 %.

Wysokie tempo spadku luki VAT to m.in. efekt wprowadzania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy. Są państwa biorące z nas przykład.

Działania uszczelniające

Zreformowaliśmy administrację skarbową, podnieśliśmy kary za przestępstwa VAT-owskie. Ulgę uczciwym przedsiębiorcom, którzy przegrywali konkurencję z podatkowymi przestępcami, przyniosły pakiety paliwowy i przewozowy (SENT). Pojawiały się pionierskie, systemowe rozwiązania, które zaczęły przynosić trwałe skutki. To m.in. mechanizm podzielonej płatności, wykaz podatników VAT i elektroniczne raportowanie. To także kolejne e-usługi administracji, kasy online, kasy w postaci oprogramowania czy e-paragon Stworzyliśmy STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Teraz kluczem do dalszych efektów w obniżaniu luki VAT jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Źródło: Ministerstwo Finansów