MKiŚ: Od 1 marca wzmocniona ochrona odbiorców ciepła

6

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że od 1marca do 31 grudnia 2023 r., obowiązuje wzmocniona ochrona odbiorców ciepła dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej. 

Mechanizm przewiduje ograniczenie cen za ciepło dla odbiorcy do maksymalnie 40% względem cen stosowanych jesienią 2022 r. Po zmianach ograniczenie maksymalnego wzrostu ceny dostawy ciepła obejmuje wszystkie składniki kosztowe występujące w danym systemie ciepłowniczym: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła, stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe.

Ustawa nie nakłada na odbiorców ciepła dodatkowych obowiązków, to sprzedawca ciepła stosujący ceny maksymalne będzie otrzymywał wyrównanie ze środków przewidzianych na ten cel w ustawie.

MKiŚ