Ma to związek z odrzuceniem przez Sejm propozycji ZNP dotyczącej podwyżek dla nauczycieli od 1 stycznia br.

– W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dn. 23.01.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Pana Prezydenta o wykorzystanie kompetencji określonej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i przekazanie ww. ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia w zakresie zmiany art. 5. – czytamy w liście ZNP do prezydenta Andrzeja Dudy.

Pismo skierowane do głowy państwa jest następstwem odrzucenia przez Sejm poprawek przyjętych przez Senat, które uwzględniały postulat ZNP dotyczący wprowadzenia 6 proc. podwyżki dla nauczycieli 1 września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Odrzucenie tej propozycji jest dla związku nie do przyjęcia, stąd wniosek do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy.

– W związku z powyższym uzasadniona jest prośba, aby Sejm RP na wniosek Prezydenta RP dokonał ponownej analizy art. 5 ustawy okołobudżetowej, zmieniając jego treść w taki sposób, aby wyrównanie podwyżki wynagrodzeń następowało od 01.01.2020 r., tym bardziej, że Senat RP rekomendował Sejmowi przyjęcie poprawki tej treści – czytamy w uzasadnieniu pisma.

Więcej na temat odrzucenia poprawek przez Sejm pisaliśmy tutaj.

Agata Pąchalska

Źródło: znp.edu.pl