25.9 C
Kraków
sobota, Sierpień 24, 2019

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.06.2019 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 198,04 zł emerytalne 19,33 zł 19,33 zł rentowe 12,87 zł 2,97 zł chorobowe – 4,85 zł w 2. roku nauki 247,55 zł emerytalne 24,16 zł 24,16 zł rentowe 16,09 zł 3,71 zł chorobowe – 6,06 zł w 3. roku...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 6436,30 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 6322,90 zł 01.12.2018 - 28.02.2018 3206,20 zł 5954,30 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 5877,40 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 6009,70 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 5871,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 5532,30 zł 01.09.2017 -...

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.06.2019 – 31.08.2019 w 1. roku nauki 198,04 zł w 2. roku nauki 247,55...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł IV kwartał 2017 4516,69 zł III kwartał 2017 4255,59 zł II kwartał 2017 4220,69 zł I kwartał 2017 4353,55...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84 zł I kwartał 2018 4700,11 zł IV kwartał 2017* 4739,91 zł III kwartał 2017 4510,86 zł II kwartał 2017 4477,18...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł styczeń–marzec 2019 r. 5071,41 zł 9% 456,43 zł październik–grudzień 2018 r. 4822,83 zł 9% 434,05 zł lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2019 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2019 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1003,01 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2507,52 zł powyżej 2...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2019 42,00 zł do 50 ha 188,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 301,00 zł pow. 100 ha...

Najnowsze artykuły