1.8 C
Kraków
poniedziałek, Styczeń 20, 2020

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca w 2020 r. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 8% Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% 4% Obniżona stawka odsetek za...

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca w 2020 r. Stawka odsetek ustawowych 5% Maksymalna stawka odsetek ustawowych 10% Stawka odsetek za opóźnienie 7% Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie 14%   Podane stawki obowiązują od 01.01.2016 r.

Stawka opłaty prolongacyjnej

Okres obowiązywania stawki Stawka opłaty od 09.10.2014 4,00% 04.07.2013 - 08.10.2014 5,00% 06.06.2013 - 03.07.2013 5,25% 09.05.2013 - 05.06.2013 5,50% 07.03.2013 - 08.05.2013 5,75% 07.02.2013 - 06.03.2013 6,25% 10.01.2013 - 06.02.2013 6,50% 06.12.2012 - 16.01.2013 6,75% 08.11.2012 - 05.12.2012 7,00% 10.05.2012 - 07.11.2012 7,25% 09.06.2011 -...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2020 r. 5227,00 zł 2019 r. 4765,00 zł 2018 r. 4443,00 zł 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009...

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2020 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2020 r. 2243,54 zł Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku styczeń 168 3,10 zł luty 160 3,25 zł marzec 176 2,95 zł kwiecień 168 3,10 zł maj 160 3,25 zł czerwiec 168 3,10 zł lipiec 184 2,83 zł sierpień 160 3,25 zł wrzesień 176 2,95 zł październik 176 2,95 zł listopad 160 3,25 zł grudzień 168 3,10 zł

Maksymalna roczna wpłata na Indywidualne Konto Emerytalne

Okres obowiązywania Wysokość 01.01.2020 - 31.12.2020 15 681,00 zł 01.01.2019 - 31.12.2019 14 295,00 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 13 329,00 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 12 789,00 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 12 165,00 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 11...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2020 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 612,19 zł 152,26 zł rentowa 8,00% 250,90 zł 62,40 zł wypadkowa2) 1,67% 52,37 zł 13,03 zł chorobowa3) 2,45% 76,84 zł 19,11 zł zdrowotna4) 9,00% - zł - zł FP5) 2,45% 76,84 zł 0,00 zł łącznie – 1069,14 zł 246,80 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 992,30...

Wysokość świadczeń opiekuńczych od 1.01.2020

Świadczenie Wysokość świadczenia Zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł Świadczenie pielęgnacyjne 1830,00 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł Zasiłek dla opiekunów 620,00 zł

Najnowsze artykuły