7 C
Kraków
niedziela, Luty 17, 2019

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2019 42,00 zł do 50 ha 182,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 292,00 zł pow. 100 ha...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2019 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 558,08 zł 131,76 zł rentowa 8,00% 228,72 zł 54,00 zł wypadkowa2) 1,67% 47,75 zł 11,27 zł chorobowa3) 2,45% 70,05 zł 16,54 zł zdrowotna4) 9,00% - zł - zł FP5) 2,45% 70,05 zł 0,00 zł łacznie – 974,65 zł 213,57 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 904,60...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2019 r. 42,00 zł do 50 ha 91,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 201,00 zł pow. 100...

Stawka składki na ubezpieczenia zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o...

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2019

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2859,00 zł 675,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne - zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 01.01.2019 - 31.12.2019 11 912,50 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 11 107,50 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 10 657,50 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 10 137,50 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 9897,50 zł 01.01.2014 - 31.12.2014 9365,00 zł 01.12.2013 -...

Stawki składek ZUS w roku 2019

Miesiąc Pracownik Pracodawca Emerytalna Rentowa Chorobowa Zdrowotna Emerytalna Rentowa Wypadkowa FP FGŚP 1 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 2 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 3 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5...

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Okres obowiązywania Wysokość ograniczenia 2019 r. 142 950 zł 2018 r. 133 290 zł 2017 r. 127 890 zł 2016 r. 121 650 zł 2015 r. 118 770 zł 2014 r. 112 380 zł 2013 r. 111 390 zł 2012 r. 105 780...

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2018 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 183,21 zł emerytalne 17,88 zł 17,88 zł rentowe 11,91 zł 2,75 zł chorobowe – 4,49 zł w 2. roku nauki 229,01 zł emerytalne 22,35 zł 22,35 zł rentowe 14,89 zł 3,44 zł chorobowe – 5,61 zł w 3. roku...

Najnowsze artykuły