-5 C
Kraków
poniedziałek, Grudzień 17, 2018

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2018 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 183,21 zł emerytalne 17,88 zł 17,88 zł rentowe 11,91 zł 2,75 zł chorobowe – 4,49 zł w 2. roku nauki 229,01 zł emerytalne 22,35 zł 22,35 zł rentowe 14,89 zł 3,44 zł chorobowe – 5,61 zł w 3. roku...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka IV kwartał 2018 42,00 zł do 50 ha 182,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 292,00 zł pow. 100 ha...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka IV kwartał 2018 r. 42,00 zł do 50 ha 91,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 201,00 zł pow. 100...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki październik–grudzień 2018 r. 4822,83 zł 9% 434,05 zł lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91 zł 9% 426,59 zł październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98 zł lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w IV kw. 2018 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach październik-grudzień 2018 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 964,57 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2411,42 zł powyżej 2...

Roczna kwota graniczna (KRUS)

Okres obowiązywania Wysokość 2018 r. 3376,00 zł 2017 r. 3300,00 zł 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł 2014 r. 3166,00 zł 2013 r. 3092,00 zł 2012 r. 3011,00 zł 2011 r. 2929,00 zł 2010 r. 2863,00 zł * określona w art. 5a...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 520,36 zł 122,98 zł rentowa 8,00% 213,26 zł 50,40 zł wypadkowa2) 1,67% 44,52 zł 10,52 zł chorobowa3) 2,45% 65,31 zł 15,44 zł zdrowotna4) 9,00% 319,94 zł 319,94 zł FP5) 2,45% 65,31 zł 0,00 zł łacznie – 1228,70 zł 519,28 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1163,39 zł 503,84 zł składki obowiązkowe...

Stawki składek ZUS w roku 2018

Miesiąc Pracownik Pracodawca Emerytalna Rentowa Chorobowa Zdrowotna Emerytalna Rentowa Wypadkowa FP FGŚP 1 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 2 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,93 % 2,45 % 0,1 % 3 9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2018

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2665,80 zł 630,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 3554,93 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Stawka składki na ubezpieczenia zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o...

Najnowsze artykuły