Maksymalna roczna wpłata na Indywidualne Konto Emerytalne

Okres obowiązywania Wysokość 01.01.2019 - 31.12.2019 14 295,00 zł 01.01.2018 - 31.12.2018 13 329,00 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 12 789,00 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 12 165,00 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 11 877,00 zł 01.01.2014 - 31.12.2014 11...

Limity rocznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 01.01.2018 - 31.12.2018 37 851,70 zł 70 295,30 zł 01.01.2017 - 31.12.2017 35 522,10 zł 65 969,10 zł 01.01.2016 - 31.12.2016 34 054,40 zł 63 243,30 zł 01.01.2015 - 31.12.2015 32...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 01.12.2015 -...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.12.2017 - 28.02.2018 3206,20 zł 5954,30 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 5877,40 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 6009,70 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 5871,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 5532,30 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 5486,90 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 5659,70 zł 01.03.2017 -...

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Limit Okres: od 01.03.2018 r. Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1067,90 zł roczna 12 814,80 zł Graniczna kwota przychodu** miesięczna 2990,10 zł roczna 35 881,20 zł *    powodująca zmniejszenie świadczenia **    powodująca zawieszenie świadczenia

Ryczałtowa kwota świadczenia przedemerytalnego

Okres Wysokość od 01.03.2018 r. 1070,99 zł od 01.03.2017 r. 1040,00 zł od 01.03.2016 r. 1029,86 zł od 01.03.2015 r. 1027,39 zł od 01.03.2014 r. 991,39 zł od 01.03.2013 r. 975,78 zł od 01.03.2012 r. 938,25 zł od 01.03.2011 r. 867,25 zł od 01.03.2010...

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2018 r. 865,03 zł od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010...

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2017 - 28.02.2018 od 1.03.2018 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 565,53 zł 582,38 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 424,18 zł 436,82...

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia 28.02.2015 r. 100,68% przyznane do dnia 28.02.2014 r. 101,6% przyznane do dnia...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2018 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 215,84 zł dodatek dla sieroty zupełnej 405,67 zł dodatek kombatancki 215,84 zł dodatek kompensacyjny 32,38 zł dodatek za tajne nauczanie 215,84 zł

Najnowsze artykuły