„Dodatek za wysługę lat. Proszę o poradę w sprawie ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat dla pracownika, który w okresie 05.09-21.09.1990 r., 15.07-19.09.1991 r. pracował w urzędzie pocztowym, potem pobierał zasiłek dla bezrobotnych w okresie 02.12.1995 r. – 10.07.1996 r. Następnie pracował w szkole na pełen etat od 01.09.1996 r. – 31.08.2019 r., która była jego głównym miejscem pracy. W międzyczasie dorabiał sobie na kilka godzin w innych szkołach, z których dostarczył świadectwo pracy. Następnie na podstawie art. 18 KN został przeniesiony do innej szkoły. Od 01.09.2019 r. pracuje na 1/18 etatu i teraz u nas jest zatrudniony na dodatkowym miejscu pracy. Jak ustalić mu dodatek za wysługę lat? Czy te wypracowane 23 lata w moim zakładzie mogę wliczyć? Czy ustalić nowy dodatek stażowy tylko z urzędu pracy, zasiłku dla bezrobotnych i dodatkowych miejsc pracy?”

Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat określa …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.