Szkoła ćwiczeń ma być miejscem, w którym przyszli nauczyciele będą w praktyce weryfikować poznaną na studiach teorię, a pracujący pedagodzy będą mogli doskonalić warsztat pracy.

Konkurs, o którym mowa to POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Jego głównym celem jest wdrożenie szkół ćwiczeń (zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji), a co za tym idzie, „udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów”.

Oprócz stworzenia szkoły ćwiczeń, możliwe będzie także doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w pomoce niezbędne do funkcjonowania szkoły ćwiczeń.

Udział w konkursie mogą wziąć podmioty będące organem prowadzącym co najmniej jedną szkołę publiczną, która realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego. Wyjątkiem są tu szkoły prowadzone przez ministrów, szkoły dla dorosłych lub szkoły niepubliczne, które nie mają możliwości zostać beneficjentem projektu. W założeniach projektu jest także współpraca ze szkołą wyższą oraz zaangażowanie co najmniej jednej placówki typu: biblioteka pedagogiczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub placówka doskonalenia nauczycieli.

Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 1.347.747 zł.

Odbędą się trzy naboru wniosków o dofinansowanie projektów:

  • I runda: od 30 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00
  • II runda: od 13 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2020 do godz. 12.00
  • III runda: od 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00

Szczegóły na tej stronie.

Agata Pąchalska