-5 C
Kraków
poniedziałek, Grudzień 17, 2018

Dodatki do zasiłku rodzinnego od 1.11.2018 r.

Dodatek Sposób wypłacania Wysokość z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1 000,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem - w okresie korzystania z urlopu wychowawczego miesięcznie 400,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie 193,00 zł...

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2018 r.

Zasiłek Wysokość zasiłku na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat 95,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł na dziecko...

Limit przeciętnego miesięcznego dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego (od 1.11.2018 r.)

Limit Wysokość Ograniczenie podstawowe 674,00 zł Ograniczenie obowiązujące w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00...

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017 - 31.12.2017  100,0 % III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II kwartał 01.04.2017 - 30.06.2017 105,0% I...

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek Osoby uprawnione Kwota brutto Obniżony (80% podstawy) Posiadające okres uprawniający do zasiłku krótszy niż 5 lat 678,30 zł1) 532,60 zł2) Podstawowy (100% podstawy) Posiadające co najmniej 5-letni okres uprawniający do zasiłku 847,80 zł1) 665,70 zł2) Podwyższony (120%...

Zasiłek pogrzebowy

Okres obowiązywania Wysokość od 01.03.2011 4 000,00 zł od 01.12.2010 do 28.02.2011 6 406,16 zł od 01.09.2010 do 30.11.2010 6 395,70 zł od 01.06.2010 do 31.08.2010 6 632,76 zł od 01.03.2010 do 31.05.2010 6 487,20...

Wysokość świadczeń opiekuńczych od 1.01.2018

Świadczenie Wysokość świadczenia Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł Świadczenie pielęgnacyjne 1477 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł Zasiłek dla opiekunów 520 zł

Najnowsze artykuły