11.2 C
Kraków
środa, Kwiecień 24, 2019

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydaje nauczycielowi komisja egzaminacyjna.  

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji wydaje nauczycielowi komisja kwalifikacyjna.  

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielem dyplomowanym zostaje nauczyciel mianowany, który odbył określony przepisami staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie....

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi akademickiemu

Zgodnie z art. 9a ust. 3 KN nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu stopień naukowy i legitymującemu się trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, stopień nauczyciela kontraktowego...

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczycielem mianowanym zostaje nauczyciel kontraktowy, który odbył określony przepisami staż i zdał egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę. ...

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi akademickiemu

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia...

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Nauczycielem kontraktowym zostaje stażysta, który odbył 9 miesięczny staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. ...

Pismo do rady rodziców

W związku z planowanym dokonaniem dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor zwraca się do rady rodziców z prośbą o przedstawienie opinii w terminie 14 dni od...

Powołanie opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego

Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.  

Powołanie opiekuna stażu nauczyciela mianowanego

Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.  

Najnowsze artykuły