Rozp. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów OFE, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

371

Dz.U. 2014.116

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 116

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego, w poszczególnych kategoriach lokat, nie mogą przekroczyć:

1) 20% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) 10% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy;

3) 15% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy;

4) 40% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy;

5) 20% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy;

6) 20% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy;

7) 40% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 i 23 ustawy;

8) 10% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 i 24 ustawy;

9) 10% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 25 i 28 ustawy;

10) 5% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 26 i 27 ustawy;

11) 40% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 i 30 ustawy;

12) 10% wartości aktywów — w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 31 i 32 ustawy.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz. U. Nr 90, poz. 516), które traci moc z dniem 1 lutego 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).