W marcu 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł, a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł – takie założenia znalazły się w projekcie ustawy dotyczącej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie, a komisja polityki społecznej i rodziny poparła projekt.

Projekt ustawy, o który mowa, zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł, a także podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:

1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przy takiej zmianie sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, osoby pobierające najniższe emerytury i renty dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75 zł.

źródło: MRPiPS