W rozmowie z Polską Agencją Prasową, Wittkowicz wyjaśnił, że część związków rozpoczęło protest na początku września i są to ich autonomiczne decyzje.

W ramach akcji protestacyjnej, związkowcy nie będą realizować zadań, które nie są opłacane przez pracodawcę i organ prowadzący oraz będą domagać się przestrzegania rygorystycznie przepisów prawa w tym zakresie. Przykładem są normy ochronne czasu pracy w czasie wyjść i wyjazdów.

– Jeżeli mam nauczycieli, którzy odmawiają udziału w wyjeździe integracyjnym uczniów, bo nie są zapewnione normy bezpieczeństwa, to znaczy, że stosują już w praktyce nasze zalecenia – powiedział w wywiadzie Wittkowicz.

Protest ma być prowadzony do momentu rozpoczęcia przestrzegania wszystkich przepisów i norm przez placówki oraz wynagradzania pracy dodatkowej wykonywanej przez nauczycieli.
Forum Związków Zawodowych utrzymuje postulat podwyższenia zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty, ale z rozmowami czeka na powołanie nowego ministra edukacji.

Agata Pąchalska

Źródło: pap.pl