Część formularzy zmienionych przez ZUS ma teraz inną nazwę lub symbol. Niektóre druki wyeliminowano, albo zastąpiono kilka jednym. Od kwietnia br. udostępnionych zostało około 40 nowych wzorów formularzy. Zakład nadal pracuje nad kolejnymi drukami. Aby ułatwić wyszukiwanie nowych druków ZUS przygotował zestawienie formularzy, które zmieniły swój symbol.

Symbol nowego formularza
(od kwietnia 2017 r.)
Nazwa nowego formularza Jakie druki zastąpił
ZPW Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku EPRZ, EWNUU, EWZU, EWZUU
ZAO Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego ZAS-34
ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą ZAS-2, ZAS-13, ZAS-21
ZAS-7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową ZAS-7, ZAS-8
EMP Wniosek o emeryturę RP-1E
EZP Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce ZUS-ER-WZD-01
EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego KP-1, KP-3
ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych RP-6, RP-6Z
EWS Wycofanie wniosku ZUS-ER-WWS-01
EZZ Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą ZUS-RZ-WZD-01
RSR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS-EUR-02
RD-8 Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego RD-08-02
RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia RD-9-02
RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS-EOP-02
RNW Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń ZUS-RD-WDZ-01
RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność) EPW-P, EPW-U
RAB Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń ZUS-RD-FAB-01
RAW Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego FAL z tytułu wypłaconych świadczeń ZUS-RD-FAW-01
US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej US-7, US-8, US-11, US-12, US-16,
ZUS-ZZU, EWZ-1
UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego EWZ-1, EWZ-2
USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej ZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01, ZUS-US-WSW-01
US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe US-9, US-10
USZ Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę ZUS-US-PWS-01
OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9

 

Nowe druki zamieszczone zostały na stronie internetowej ZUS, w zakładce „Wzory formularzy” (zastąpiły druki dotychczasowe). Wszystkie nowe wzory udostępniono w normalnym pliku pdf oraz w wersji do wypełnienia i wydruku (edytowalna). Dotychczasowe druki mogą być jeszcze dostępne w formie papierowej (do wyczerpania zapasów) w placówkach ZUS. Zakład zapowiedział, że już niebawem udostępnione zostaną kolejne uproszczone wzory formularzy.

Źródło: www.zus.pl