Narada Obywatelska o Edukacji to spotkania lokalne, odbywające się w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko miejsca zamieszkania ich uczestników, które mają na celu dyskusję na temat:

– aktualnej sytuacji w oświacie,

– wspólnego zastanowienia się nad kondycją szkoły i potrzebnymi kierunkami zmian w ramach 5 kluczowych pytań,

– wstępnego sporządzenia listy kluczowych postulatów, wykraczających poza kwestie płacowe.

Narada Obywatelska o Edukacji ma dotyczyć spraw publicznych oraz być ustrukturyzowana, prowadzona z szacunkiem do siebie nawzajem, pomimo różnic w opinii i w poszukiwaniu tego, co łączy. Taka forma spotkań ma umożliwić udział każdemu, dla kogo temat jest istotny, bez względu na jego formalną pozycję oraz odbywać się w podobnym czasie w wielu miejscach w Polsce.

Zasadami NOoE mają być „skromność i prosta środków, oddolny charakter, ponadpartyjność, wolontarystyczne zaangażowanie, transparentność procesu, czytelność reguł, przewidywalność, jednorodność formatu, decentralizacja, troska o rzetelność, konkluzywność, skuteczność.”

Pytania wokół, których ma toczyć się dyskusja to:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?
3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?
5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

Instrukcję dotyczącą organizacji Narad Obywatelskich oraz gotowe materiały pomocnicze można znaleźć na stronie https://www.naradaobywatelska.pl