Jak informuje ZUS, wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce Zakładu, przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wniosek musi zawierać podpis osoby uprawnionej do jego zgłoszenia, tj. osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wypłata emerytury lub renty na dotychczasowy rachunek seniora może być realizowana do zakończenia okresu przejściowego w Kasie Stefczyka, tj. do „06” terminu płatności w lutym 2020 r. Świadczenia realizowane w kolejnych terminach płatności będą zwracane do ZUS z powodu braku możliwości ich doręczenia.

Dodatkowo Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa poinformowała, że zmiana rachunków płatniczych może dotyczyć również członków innych kas.

Źródło: ZUS