Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2019 r. – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 20,92.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.