Podstawowe wpłaty na konto PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dokłada też skarb państwa, który wpłaca uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą, niezależnie od siebie, podnieść wysokość swoich wpłat – maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto.

Więcej na temat PPK czytaj w poradniku dla pracodawcy i pracownika „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Jednak nie ma obowiązku uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Każdy może z nich zrezygnować. Można tego dokonać zarówno na etapie tworzenia programu, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.
By to zrobić, trzeba przekazać pracodawcy pisemną deklarację. Pracodawca niezwłocznie informuje o rezygnacji wybraną instytucję finansową. Wpłaty nie będą dokonywane począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył rezygnację. Wpłaty pobrane zaś w miesiącu, w którym złożono deklarację podlegają zwrotowi.

Deklaracja obowiązuje przez cztery lata. Jeśli nie powtórzymy procedury, to zgodnie z ustawą wpłaty będą automatycznie wznawiane raz na 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku. Pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika do ostatniego dnia lutego danego roku. Wpłaty rozpoczną się od 1 kwietnia, chyba że uczestnik ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat.

/gr/