Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie ma wątpliwości, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli tak postanowiły strony w umowie o wykonaniu prac budowlanych – wyrok TSUE z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.