W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2019 r. pod pozycją 865 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036), zwanej dalej „ustawą o CIT”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.