W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2018 r. pod pozycją 2137 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 25.10.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.