Jakie są zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego?

„Poniżej przytaczam zapisy zawarte w uchwale JST o tygodniowym obowiązkowym pensum nauczyciela. Proszę o interpretację, czym one się różnią, jak należy je interpretować? Dla mnie one dotyczą tego samego, ale chyba źle je odczytuję, ponieważ każdy z zapisów określa inny wynik. zapis:

  1. W celu ustalenia tygodniowej liczby godzin nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć jest różny w pewnych okresach roku szkolnego, należy wszystkie planowane godziny nauczyciela podzielić przez liczbę tygodni zajęć w danym roku szkolnym lub okresie, na jaki został zatrudniony nauczyciel w przypadku nawiązania stosunku pracy w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Otrzymany wynik (średni wymiar dla całego okresu zatrudnienia) zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku;
  2. Nauczyciel pełnozatrudniony, który w niektórych tygodniach roku szkolnego realizuje mniej godzin niż jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, ma obowiązek w pozostałych tygodniach realizować odpowiednio więcej godzin, które nie są godzinami ponadwymiarowymi. Tygodniową liczbę tych godzin ustala się poprzez podzielenie sumy niewypracowanych godzin w tygodniach, w których nauczyciel nie realizuje całego obowiązkowego wymiaru przez liczbę tygodni zajęć, w których realizuje zwiększoną liczbę godzin. Otrzymany wynik zaokrągla się do liczby całkowitej w górę.”

Zróżnicowane liczby godzin w poszczególnych tygodniach

Pomimo, że przepisy ustawy Karta Nauczyciela określają pensum w wymiarze tygodniowym i stanowią o jego rozliczaniu w okresach tygodniowych (co wskazuje, że w każdym tygodniu nauczyciele powinni mieć tyle samo godzin), to przewidują zróżnicowane …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.