Z Karty Nauczyciela wynika, że o ile godziny ponadwymiarowe musi wykonywać nauczyciel określonej specjalności, tak zastępstwa doraźnie nie mają już takiego warunku, może je zatem wykonywać dowolny nauczyciel, nawet jeżeli zastępstwo dotyczy zajęć, do wykonywania których nie ma kwalifikacji. Z kolei wśród nauczycieli panuje przeświadczenie, że na zastępstwa doraźne muszą wyrazić zgodę, co jest nieprawdą. Czy faktycznie nie ma konkretnych zasad (np. wynikających z orzecznictwa) przydzielania zastępstw doraźnych, ile może być tych godzin i czy nauczyciel może ich odmówić?

Regulacja …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.