14.4 C
Kraków
wtorek, Maj 26, 2020

Dyrektor

Nauczyciele

Awans zawodowy nauczycieli

„Szanowni Państwo, w tym roku kończę awans na nauczyciela dyplomowanego. Awans zaczęłam 01.09.2017 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, kolejne 2 lata jako dyrektor przedszkola (od...

Wzrośnie odpis na ZFŚS dla nauczycieli

Stopniowe odmrożenie kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania tego odpisu przewiduje ustawa z dn. 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok...

Uczniowie

Samorząd

Projekty aktów prawnych

Godziny wychowawcze także dla klimatu

Dnia 08.04.2020 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach