„Rozważamy konkretnie wariant, w którym dzieci z publicznej szkoły będą dowożone do aktualnej siedziby szkoły niepublicznej. Nie możemy zatrudnić dotychczasowych nauczycieli w placówce niepublicznej, gdyż mamy zatrudnionych naszych nauczycieli na etatach, a dzieci, które przeszłyby ze szkoły publicznej do naszej byłyby włączone do naszych aktualnych klas. Czy zatem nie powinno być decyzji o likwidacji szkoły publicznej? Czy gmina może płacić za dowozy dzieci z terenu do szkoły? Czy gmina może pokrywać czesne za dzieci, które zostałyby przeniesione ze szkoły publicznej do naszej, niepublicznej?”

Czym innym jest instytucja przekazania szkoły samorządowej osobie fizycznej, a czym innym jest likwidacja szkoły.

Proces likwidacji szkoły przebiega w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.