Dnia 1 marca w Opolu odbył się pierwszy Regionalny Kongres Zawodowy. Kolejny 11 marca w Gdańsku. Celem organizacji spotkań jest zapoznanie osób powiązanych z oświatą ze zmieniającym się systemem nauczania w ramach szkół branżowych i technicznych.

– Nowe rozwiązania, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego 2019/2020 dotyczy przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowaniu zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego – czytamy na stronie MEN.

Regionalne Kongresy Zawodowe mają przedstawiać „ogromny potencjał szkół prowadzących kształcenie zawodowe i techniczne w regionie”, dawać przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy między szkołami a pracodawcami.

Adresatami spotkań są dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów oraz organów prowadzących szkoły zawodowe, wojewódzkie rady rynku pracy, izby rzemieślnicze, środowiska związane z kształceniem branżowym i technicznym oraz lokalni i regionalni pracodawcy, którzy reprezentują branże, w których kształci się młodzież szkoły.

Dla tych ostatnich przewidziano podziękowania i wyróżnienia, w związku z okazanym przez nich wsparciem ministerialnych działań i promowaniem szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i rodziców.

Za organizację Regionalnych Kongresów Zawodowych odpowiadają wojewodowie i kuratorzy oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

O szczegółach dotyczących spotkań w regionach można przeczytać na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty.

Terminy Regionalnych Kongresów Zawodowych

1 marca – Opole
11 marca – Gdańsk
12 marca – Żary (woj. lubuskie)
14 marca – Lublin
18 marca – Wałbrzych
19 marca – Szczecin
20 marca – Kielce
21 marca – Kraków
22 marca – Białystok
25 marca – Bydgoszcz
26 marca – Katowice
27 marca – Warszawa
27 marca – Grzymysławice (woj. wielkopolskie)
28 marca – Kleszczów (woj. łódzkie)
29 marca – Rzeszów
5 kwietnia – Olsztyn

Agata Pąchalska