mlegitymacja to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji, będąca częścią aplikacji mObywatel. Tak jak papierowa legitymacja, poświadcza uprawnienia uczniów do ulg i zniżek. Sprawdzi się podczas kontroli biletów, jak i przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do teatru, kina, muzeum, etc. Jak zapewnia MEN, to wygodne, bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które z powodzeniem zastępuje tradycyjną, papierową wersję uczniowskiego dokumentu.

Wydawanie mLegitymacji reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Aby przystąpić do projektu, dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba powinna wypełnić formularz, a następnie podpisać porozumienie. Szkoła nie musi zaopatrywać się w żaden nowy sprzęt ani oprogramowanie – korzystanie z mLegitymacji jest proste w obsłudze i bezpłatne. Do tej pory z projektu skorzystały 232 szkoły.

mlegitymacje mogą być wydawane wszystkim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jaki niepublicznych, którym wcześniej wydano tradycyjną wersją dokumentu. Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

W mobilnej legitymacji znajdują się wszystkie dane, które wypisane były na papierowej wersji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania,termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Również okres ważności mobilnego dokumentu jest taki sam, jak wydanej w tradycyjnej wersji legitymacji. W momencie utraty ważności papierowej legitymacji, mobilna wersja dokumentu także będzie unieważniana.

Szkoła może unieważnić dokument w przypadku utraty mLegitymacji z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację można zweryfikować wizualnie – znajdziemy w niej zabezpieczenia: hologram i animowaną flagę. Do weryfikacji można wykorzystać także (w razie wątpliwości) ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdza nie tylko autentyczność dokumentu, ale też daje informację, czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Formularz zgłaszający chęć przystąpienia szkoły do projektu mLegitymacji szkolnej można znaleźć pod tym adresem: FORMULARZ

Agata Pąchalska