Jedną spośród wprowadzonych zmian jest zastąpienie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania (CIT-TP), obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych (TP-R). Choć nowe przepisy obowiązują już od stycznia, to jeszcze w tym roku podatnicy złożą formularz CIT-TP za rok 2018.

Nowe formularze dotyczące roku 2019 podatnicy będą składać dopiero w 2020 roku.

Formularz CIT-TP (podstawa prawna: art. 27 ust. 5 u-CIT – uchylony z dniem 01.01.2019 r.)

Od początku 2017 roku podatnicy dokonujący istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do raportowania niektórych informacji dotyczących cen transferowych do organów podatkowych, poprzez złożenie stanowiącego załącznik do zeznania rocznego CIT-8, uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (CIT/TP).

  1. Termin złożenia

Deklarację należy złożyć do …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.