Jak czytamy na stronie MEN, przygotowania uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty rozpoczęły się już w 2017 roku i wymagały zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Miały w tym pomóc także dostępne dla uczniów przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz filmy instruktażowe.

W czasie konferencji przypomniano o ważnych datach, związanych z przygotowaniami do egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 15.02.2019 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego miał powołać członków tego zespołu.

Do 15 marca br. przewodniczący ma czas na powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów spośród jego członków.

12 kwietnia br. to natomiast ostateczna data na przeprowadzenie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Obecny na konferencji Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że od 10 do 12 grudnia 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły Diagnozę kompetencji ósmoklasistów. Uczestniczyło w niej 4.770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju. Szef CKE omówił jej wyniki, zwracając uwagę na najsłabsze i najmocniejsze strony ósmoklasistów w kontekście ich prac.

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów dostępna jest pod tym linkiem.

Egzamin ósmoklasisty to egzamin obowiązkowy, któremu podlega każdy uczeń. Nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia.

W latach 2019–2021 ósmoklasista będzie przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Agata Pąchalska