„Firma, spółka cywilna chce zawrzeć umowę użyczenia na dostęp do lokalu mieszkalnego od osób fizycznych. Właściciele lokalu wyrażają zgodę na przebudowę tegoż lokalu na koszt biorącej w użyczenie firmy. Jaki powinien być właściwy zapis w umowie dotyczący tej kwestii i jakie skutki podatkowe wywoła?”

Przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że na gruncie prawa podatkowego spółka cywilna posiada …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.