W dniu 14.11.2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Po tym akcie możemy się spodziewać m.in. zwiększenia efektywności postępowań ws. APA. Jest to również ważna informacja w kontekście ograniczenia kosztów z tytułu usług niematerialnych.

Procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

W celu zwiększenia przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów na tle podwójnego opodatkowania, wprowadzona zostanie nowa procedura, do której zastosowanie znajdą spory powstałe w związku z interpretowaniem i stosowaniem umów i konwencji eliminujących podwójne opodatkowanie. W ramach tej procedury wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę rozstrzygnięcia sporu. Zapewnione zostaną również jednolite gwarancje rozstrzygnięcia kwestii spornej, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury.

Jednocześnie ustawa uporządkowuje procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, poprzez  …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.