Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6222,1 tys. osób, podczas gdy w maju wynosiło 6210,2 tys. osób. W porównaniu do czerwca 2017 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 3,7 pkt proc., zaś w skali rocznej jest to przyrost o 3,8 pkt proc.
Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w czerwcu 2018 r., to tu zanotowano wzrost o 3,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w czerwcu wynosiło 4848,16 zł, zaś w maju br. wyniosło 4696,59 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,5 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 7,6 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku.

Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w czerwcu 4845,78 zł, podczas gdy w maju 2018 r. wynosiło 4695,31 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku była wyższa niż w ubiegłym miesiącu o 3,2 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

źródło: GUS, oprac. gr.